Forfattercoaching
v/Morten Harry Olsen

Forfattercoaching

Eksklusivt halvårig opplegg
Maks 5 deltagere

Det skal mer enn skrivelyst og -glede til for å bli forfatter, og det finnes ingen lettvint mal. Det krever innsikt i og bevissthet om det grunnleggende håndverket, og deretter innsats og vilje til hardt arbeid, og til å tåle konstruktiv motstand.

Forfattercoaching-programmet er et halvårig tilbud til folk som ønsker å satse, og som har potensial til å nå frem som forfattere. Det består av fire dagers intensivkurs fordelt på to helger, og deretter individuell og prosjekttilpasset coaching.

Folk som ønsker å bli forfattere har forskjellig utgangspunkt, både personlig i livet og hva faglig talent angår. Søknader til Forfattercoaching-programmet vil bli vurdert på litteraturens tre grunnleggende kvaliteter: Fortellingens styrke, evne til å skape interessante karakterer, og språklige egenskaper, men personlig motivasjon og situasjon vil også bli tatt med i vurderingen.

De to helgesamlingene gir kunnskap og bevissthet om fundamentene i skrivehåndverket. I undervisningen brukes deltakernes prosjekter som del av eksempelgrunnlaget. Rundt samlingene gjennomføres individuelle samtaler om prosjektet.

Etter kursdelen samarbeider jeg med deltakerne om deres eget prosjekt. Det avtales 4-5 individuelle samtaler med tilpasset oppfølging basert på behovene til den enkelte deltaker og prosjekt. Samtalene er basert på forarbeide fra begges side.

Coachingopplegget er bare åpent for deltakere som arbeider med skjønnlitterær prosa for voksne. Diskresjon er en selvfølge.