Forfattercoaching
v/Morten Harry Olsen

Vil du bli forfatter?

Skrivekurs og coaching – kun 6 elever

Kurs lørdag 26. - søndag 27. september 2020, sentralt i Oslo
Søknadsfrist fredag 4. september 2020
Pris 7.500,-

Forfattercoaching er et skrivekurs med påfølgende coaching for folk som vil bli forfattere. Jeg tar opp maksimum 6 elever etter søknad. Opplegget er basert på 30 års erfaring fra skrivekurs, workshops og individuell manushjelp. Jeg tar opp elever som arbeider med romaner og noveller for voksne. Forfattercoaching er forlagsuavhengig.

Om søknaden

Søknadsfristen er fredag 4. september 2020.

Søkerne må sende inn ca. 10 sider sammenhengende tekst. Hvis det er utdrag fra en roman er det en fordel å sende fra åpningen, og det skal i tillegg sendes inn en kort idébeskrivelse (maks halvannen side). Hvis det er snakk om korte noveller, skal det sendes maks to. I tillegg er det fint om du sender noen ord om deg selv. Husk å oppgi telefonnummer og adresse.

Tekstene samles i én fil, Word eller PDF, og bør ha halvannen linjeavstand, 3 ½ cm marg til venstre og 3 til høyre, og være paginert. Ikke bruk bilder eller farger i manus.

Søkere vil få svar om opptak innen en uke. Jeg får vanligvis flere ganger så mange søkere som det er plass til ved kursene, så tilbud om plass på kurset må bekreftes og kursavgift betales nokså umiddelbart.

Søknader sendes til mhaolsen@online.no innen fredag 4. september 2020. Ta gjerne kontakt med meg om ytterlige spørsmål på samme e-post-adresse. Ved behov avtaler vi en telefonsamtale.

Om gjennomføringen

Undervisningen foregår lørdag 26. – søndag 27. september, fra 1130 til 1830. Lørdagen består hovedsaklig av undervisning, og vi gjennomgår bl.a.:

På søndagen går vi gjennom elevenes innsendte tekster. Disse vil bli sendt ut til alle deltakerne på forhånd, og skal være lest av alle.

Innen to uker etter samlingen gjennomføres en personlig samtale som kan dreie seg om idégrunnlag, fortellingen, karakterutvikling, arbeidsmetoder eller annet. Her er det den enkeltes behov som legger føringene. Samtalene kan skje på telefon, videomøte eller i personlig møte, etter behov.

Det forventes diskresjon av elevene. Det er ikke alle som ønsker å bli avbildet i sosiale medier og lignende, så konfidensialitet er regelen.

Elevene må selv ha med lunsj o.a. mat og drikke. Det settes av ca. 30 minutter til lunsj. Kaffe finnes på stedet.

Min arbeidsfilosofi

Det er forfatteren som har eierskap til og kunnskap om sin idé. Resultatene blir best når elevene arbeider med egne prosjekter som de brenner for, ikke standardiserte øvelser. Min oppgave er å rettlede innenfor disse rammene, ikke å påprakke elevene mine løsninger. I litteraturen finnes ingen fasitsvar. Opplegget er derfor basert på elevenes prosjekter, dialog og fleksibilitet, og ikke et forhåndsdefinert program.