Forfattercoaching
v/Morten Harry Olsen

Vil du bli forfatter?

Eksklusivt skrivekurs og coachingopplegg – kun 6 elever!

Pris 23.000,- (deles i rater).
Søknadsfrist fredag 29. november 2019.

Forfattercoaching er et unikt opplegg for folk som vil satse helhjertet på å bli forfatter. Jeg tar opp maksimum 6 elever etter søknad. Opplegget er basert på mer enn 25 års erfaring fra skrivekurs, workshops og individuell manushjelp. Opplegget er tilpasset tilreisende og folk i forskjellige livssituasjoner. Jeg tar opp elever som arbeider med romaner, sjangerromaner (krim, fantasy osv.), noveller, kortprosatekster og litterære biografier. Forfattercoaching er forlagsuavhengig.

Om opplegget

Søknadsfristen er fredag 29. november 2019. Søkere vil få svar om opptak innen 5. desember. Etter opptak vil vi raskt gjennomføre individuelle samtaler, slik at elevene får konkrete oppgaver å jobbe med gjennom sommeren.

I løpet av våren vil det bli gjennomført tre helgesamlinger sentralt i Oslo: Lørdag- søndag 18.-19. januar, 29. februar-1. mars og 18.-19. april. Samlingene krever forberedelse av elevene. De består av undervisning og workshop tilpasset elevenes prosjekter. Boken «Skrivehåndverket» er inkludert i kursprisen, men trenger ikke være gjennomgått på forhånd. Det forventes diskresjon av elevene.

Mellom samlingene gjennomføres individuelle samtaler om idégrunnlag, fortellingen, karakterutvikling, arbeidsmetoder, motivasjon og annet. Samtalene kan skje på telefon eller i møte.

Etter siste samling legger jeg i samråd med den enkelte elev opp en plan for fremdriften gjennom neste halvår, basert på individuelle behov. Prosessen vil romme nye individuelle samtaler, tekstgjennomganger osv. Målet er at eleven i løpet av dette halvåret skal ha kommet et godt stykke på vei i prosjektet sitt.

Innen et år etter siste samling vil jeg foreta en full gjennomgang av manus, slik det da foreligger. Jeg vil også bistå med praktiske råd og hjelp om valg av forlag og lignende når den tid kommer.

Elevene kan endre prosjekt mellom den innledende samtalen og første samling, og etter siste samling. Gjennom samlingene må det arbeides med samme prosjekt, hvis det er en roman. Novelle- og kortprosaforfattere kan arbeide med forskjellige tekster, etter avtale.

Min arbeidsfilosofi

Det er forfatteren som har eierskap til og kunnskap om sin idé. Resultatene blir best når elevene arbeider med egne prosjekter som de brenner for, ikke standardiserte øvelser. Min oppgave er å rettlede innenfor disse rammene, ikke å påprakke elevene mine løsninger. I litteraturen finnes ingen fasitsvar. Opplegget er derfor basert på elevenes prosjekter, dialog og fleksibilitet, og ikke et forhåndsdefinert program.

Søknadsgrunnlaget

Søkerne må sende inn følgende:

Tekstene samles i én fil, Word eller PDF, og bør ha halvannen linjeavstand, 3 ½ cm marg til venstre og 3 til høyre, og være paginert. Ikke bruk bilder eller farger i manus.

Søknader sendes til mhaolsen@online.no innen fredag 29. november 2019.

Ta gjerne kontakt med meg om ytterlige spørsmål på samme e-post-adresse. Ved behov avtaler vi en telefonsamtale.