Forfattercoaching
v/Morten Harry Olsen

Vil du bli forfatter?

Har du skrivelyst og et prosjekt på gang, men trenger hjelp til å utvikle det, organisere det eller kvalitetssikre det? Da kan manushjelp eller skrivecoaching være løsningen.

Manushjelp og coaching

Manushjelp er en gjennomgang av et manus eller deler av det, med henblikk på kvalitetsvurdering, å identifisere problemer, og råd om videre arbeid. Skrivecoaching er et opplegg over tid, som ofte starter med en idébeskrivelse av et prosjekt og noen sider tekst, og hvor det gis tilbakemelding i flere omganger. I begge tilfeller vil det handle om bl.a. idégrunnlag, story, struktur, komposisjon, karakterutvikling, fortellerståsted og -stemme, samt arbeidsmetodikk. Og selvsagt språket, både i skildrende prosa, dialog og replikk.

Hvem er det for?

Jeg tar imot henvendelser fra forfattere som arbeider med voksen, skjønnlitterær prosa, uansett form og sjanger (romaner, noveller, krim, fantasy etc.), eller allmenn sakprosa (faktalitteratur, biografisk stoff etc.). I noen tilfeller kan jeg også ta imot skjønnlitteratur for «unge voksne» lesere. Mer utvidet redaksjon av et manus er mulig i spesielle tilfeller. Om du har utgitt noe tidligere eller ikke spiller ingen rolle.

Min arbeidsfilosofi

Det er forfatteren som har eierskap til og kunnskap om sin idé. Resultatene blir best når elevene arbeider med egne prosjekter som de brenner for, ikke standardiserte øvelser. Et overordnet prinsipp er at det i litteraturen finnes få fasitsvar og mange muligheter. Min oppgave er å rettlede innenfor disse rammene, ikke å prakke mine løsninger på elevene, hverken i form eller innhold. Jeg forholder meg derfor til elevens prosjekt, og søker alltid å la hennes eller hans visjon og intensjon være styrende for arbeidet. Dette gjenspeiler seg i den dialogbaserte arbeidsformen, der jeg kan lytte til eleven og bistå på hans eller hennes premisser.

Hvordan foregår det?

Det er best om du først tar kontakt på e-post, evt. telefon (se nedenfor). Om ønskelig avtaler vi en uforpliktende telefonsamtale. Det er nyttig om du sender noen ord om deg selv, i tillegg til en kort beskrivelse av prosjektet. Husk å oppgi telefonnummer og adresse.

Tilbakemeldingene skjer i samtale på telefon eller i møte. Jeg tror av lang erfaring på samtalen og dialogen fremfor skriftlige konsulentuttalelser. Om det er behov vil de viktigste momentene kunne sammenfattes i et kort referat.

Når du sender inn manus skal tekstene samles i én fil, Word eller PDF, og bør ha 1 ½ linjeavstand, 3 ½ cm marg til venstre og 3 til høyre, og være paginert. Ikke bruk bilder eller farger i manus, om det ikke er helt nødvendig.

Konfidensialitet er en selvfølge. Jeg er forlagsuavhengig.